Polisa AC, choć nieobowiązkowa, jest coraz chętniej wybierana przez właścicieli samochodów. W zależności od jej pakietu chroni ona zarówno przed zdarzeniami losowymi (np. kradzież), jak i sytuacjami, w których doszło do aktów wandalizmu czy uszkodzeń z powodu nieuwagi kierowcy. Czym jest AC w wariancie serwisowym? Czym różni się od AC w wariancie kosztorysowym?

Jak działa AC w wariancie serwisowym?

Polisa AC to rozbudowana usługa, która pozwala na ochronę mienia przed zniszczeniem. Poziom ochrony zależy od wysokości polisy. W przypadku uszkodzenia samochodu szkoda może być likwidowana na dwa sposoby: jako AC serwisowe lub AC kosztorysowe. Niestety, konkretną opcję należy wybrać już na etapie podpisywania polisy, przez co warto dokładni się zastanowić, która z tych dwóch opcji bardziej się dla nas opłaca.

AC w wariancie serwisowym to metoda, w której właściciel pojazdu nie ma styczności z rozliczeniem kosztów naprawy. W takiej formie likwidowania szkody właściciel samochodu oddaje samochód do warsztatu, który naprawia pojazd i wystawia fakturę za naprawę, która kolejno trafia do ubezpieczyciela. Koszty naprawy pokrywa polisa. W tej formie likwidacji szkody istotne jest to, że to ubezpieczyciel wskazuje warsztat, który ma zająć się naprawą samochodu – ubezpieczyciel posiada odpowiednie umowy podpisane z konkretnymi warsztatami. Naprawiony samochód odbiera jego właściciel.

Kto wybiera AC w wariancie serwisowym?

Okazuje się, że ten rodzaj likwidacji szkody wybierają przede wszystkim właściciele nowych i drogich pojazdów. Pomimo wyższej kwoty polisy w tym wariancie, posiadacz samochodu nie musi się martwić po szkodzie o kosztorysy, dopełnienie formalności czy terminy. Atutem tego rozwiązania jest też brak potrącenia amortyzacji za części oryginalne.

 

Comments are closed.