Blockchain zmienił świat. Właściwie to należałoby powiedzieć, że ta technologia wpłynęła na całą branżę finansową, pozwalając tworzyć rozproszone, ale dobrze scentralizowanej bazy danych, dostępne w wirtualnym świecie, w różnych miejscach, w podobnych kopiach.

Mechanizm konsensusu

Blockchain product development możliwy jest obecnie dzięki wielu firmom (np. 10Clouds), gdzie pracuje niejeden blockchain designer. Z samym blockchain związane jest pojęcie mechanizm konsensusu. Co ono dokładnie oznacza?

Jest to mechanizm, który odpowiedzialny jest nie tylko za zatwierdzanie transakcji, ale także za to, że do bloku dołączają kolejne łańcuchy, odpowiedzialne za zapis danych. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ ten mechanizm wyklucza konieczność obecności trzeciego gracza, który byłby odpowiedzialny za potwierdzenie transakcji. W normalnych przypadkach, owa trzecia osoba byłaby również odpowiedzialna za gromadzenie danych, jeżeli dochodzi do sporu pomiędzy uczestnikami. Blockchain, dzięki mechanizmowi konsensusu, umożliwia automatyczne uzgodnienia pomiędzy dwoma stronami, z wykluczeniem trzeciej osoby. Wpływa to również na przyspieszenie liczby zawieranych transakcji. 

Nadużycia na transakcjach

Mechanizm konsensusu sprawia również, że nie ma się do czynienia z nadużyciami, jeżeli chodzi o poszczególne transakcje. Wszystkie one są znakowane, dzięki czemu są również łatwe do identyfikacji. Blockchain design nie uwzględnia żadnego “administratora”, który musiałby sprawować kontrolę nad wszystkim. Kolejną zaletą jest to, że cyfrowa księga wirtualna jest takim mechanizmem, gdzie bardzo rzadko (chyba można nawet powiedzieć, że wcale) dochodzi do jakichkolwiek awarii. 

Wygodne rozwiązania technologii blockchain

Czas przejść do meritum. Co zapewnia nowoczesna technologia, budząca tak ogromne zainteresowanie? Wśród najlepszych, cieszących się dużą popularnością można wymienić te, które odnoszą się do świata finansowego, czyli do:

  • cyfrowych tożsamości,
  • podpisów cyfrowych,
  • sekwencji, które z łatwością łączą się w kolejno następujące po sobie bloki,
  • transakcji, które odporne są nie tylko na nadużycia, ale także na ataki z zewnątrz,
  • możliwości zawierania inteligentnych transakcji/kontraktów,
  • możliwości wykonania pełnej ścieżki audyty, jeżeli chodzi o zawierane transakcje. 

To tylko kilka przykładów z tych, które są obecnie możliwe. Niby jest ich mało, ale należy spodziewać się, że każdy kolejny blockchain design proponować będzie nowe, lepsze rozwiązania, które będzie można wykorzystać w różnych sektorach. 

 

Comments are closed.